Kan ik slapen in een tuinkantoor

U wil graag een tuinkantoor plaatsen? Wat zijn de voordelen van een tuinkantoor? Kan ik in een tuinkantoor slapen? Vind alle antwoorden op uw vragen in onderstaand artikel. Maak hier snel een aanvraag en ontvang een vrijblijvende prijsofferte van onze meerdere lokale bedrijven die gespecialiseerd zijn in tuinkantoren.

Kan ik slapen in een tuinkantoor

Step 1 of 2 - Tuinkantoor

Tuinkantoor 2024 - Tuinkantoor kopen beste prijzen
Kan ik slapen in een tuinkantoor

Slapen in een tuinkantoor

Dit is een perfect haalbare oplossing, en veel mensen kopen een tuinkantoor zodat ze het voor meer dan een ding kunnen gebruiken.

Maar, je moet niet vergeten dat je moet een tuinkantoor ontwerp dat voldoet aan de bouwvoorschriften te kiezen als je van plan bent om het te gebruiken om in te slapen.

Veel mensen denken dat het toevoegen van een slaapbank hen in staat zal stellen om hun tuinkantoor te gebruiken als een extra slaapkamer.

U heeft een tuinkantoor nodig dat voldoet aan de bouwvoorschriften als u van plan bent erin te slapen.

Bouwvoorschriften zijn er voor uw veiligheid, ze zorgen ervoor dat het gebouw veilig is, vooral met betrekking tot de verspreiding van brand.

Een algemeen tuinkantoor kan worden gebouwd zonder de noodzaak van bouwvoorschriften, maar wanneer u de mogelijkheid van slapen in het gebouw toevoegt, zelfs slechts af en toe, moet u een aanvraag indienen en moet u voldoen aan de bouwvoorschriften.

Uw leverancier van tuinkantoren zal u adviseren

Als u van plan bent in uw tuinkantoor te slapen, zeg dit dan vooraf tegen de leverancier van uw tuinkantoor.

Zij kunnen u adviseren over hoe hun ontwerpen voldoen aan de voorschriften.

Bij sommige ontwerpers voldoen al hun gebouwen standaard.

Anderen zullen hun ontwerpen aanpassen om te voldoen aan de regelgeving.

Leveranciers van tuinkantoren zijn gewend te werken en contact te onderhouden met de Building Control afdelingen en zullen dit aspect voor u afhandelen.

Er kunnen wat extra kosten zijn in verband met de aanvraagkosten, maar uw leverancier zal dit duidelijk maken wanneer hij een offerte maakt voor de bouw.

Toekomstbestendigheid

Het ontwerpen van een tuinkantoor dat het potentieel heeft om als slaapkamer te worden gebruikt, kan een goede investering zijn.

U heeft niet alleen het voordeel van de extra slaapkamer voor uw eigen gebruik, maar het kan ook een USP zijn wanneer u uw huis gaat verkopen.

Een tuinkantoor met de juiste papieren kan legaal op de markt worden gebracht als een extra kamer.


slapen in tuinkantoor
slapen in tuinkantoor

Kan je eigenlijk leven in een tuinkamer?

Hier zijn de regels:

Een tuinhuis kan voor veel doeleinden worden gebruikt, maar zonder de juiste bouwvergunning kunt u niet in een tuinkamer gaan wonen.

Als u deze weg wilt bewandelen, moet u gespecialiseerd advies en ondersteuning inwinnen en moet u ook het precieze gebruik van het gebouw aan de regelgevende instanties en eventuele buren meedelen.

U moet eventuele meningsverschillen met hen gladstrijken voordat er met de werkzaamheden wordt begonnen en als er om welke reden dan ook een geschil ontstaat, kan dit een lang en kostbaar proces worden.

Een tuinkamer kan echter worden gebruikt als woonruimte, bijvoorbeeld een logeerkamer, een plek voor logeerpartijtjes, enzovoort, zonder dat u een bouwvergunning nodig heeft.

Dus, als u deze kamer op deze manier wilt gebruiken, is de laatste optie de veiligste en gemakkelijkste.

Regels voor bouwvergunningen

Moderne tuinkamers vereisen meestal geen bouwaanvraag, omdat ze vallen onder de toegestane ontwikkeling regels onder klasse E.

Dit is vooraf goedgekeurde bouwvergunning, zolang uw kamer is gebouwd met inachtneming van een aantal beperkingen en voorwaarden

De belangrijkste factoren zijn:

1) Dat de tuinkamer niet hoger is dan 2,5m van de onderkant van het gebouw tot de bovenkant van het dak (indien binnen 2m van de grens)

2) Dat u niet meer dan 50% van uw tuingebied in beslag neemt met dit of enig ander gebouw

3) Het mag niet worden gebruikt als woon- of slaapruimte.

En dit is waar het lastig wordt, zoals u kunt zien in punt 3.


slapen in tuinkantoor
slapen in tuinkantoor

Bouwvoorschriften

Om een tuinkamer als slaapruimte te kunnen gebruiken, moet deze voldoen aan de bouwvoorschriften.

Deze zijn er om te zorgen dat er controle is over de kwaliteit van de structuur van het gebouw, zodat het veilig is en geschikt voor het doel.

De meeste bedrijven die ontwerpen, bouwen en bouwen tuinkamers moeten weten de ins en outs van al deze verordeningen, dus het zou de moeite waard te spreken met hen alvorens zich te verbinden tot iets.

Uw volgende stap zou zijn om het advies van uw plaatselijke planningsinstantie alleen maar om ervoor te zorgen dat u alles duidelijk in je geest en dat ze zich bewust zijn van uw bedoelingen.

Zodra de bouw is voltooid uw controles kunnen worden uitgevoerd om te zien of de tuinkamer is gebouwd om de juiste maatregelen voor gebruik.

Bouwvoorschriften hebben betrekking op zaken als fundering en vloer, isolatie, ramen, tocht, elektriciteit, afvoer enzovoort.

Uw planningsinstantie of tuinkamerbedrijf zou u een certificaat moeten kunnen overhandigen om te controleren of de constructie geschikt is.

Andere dingen om te overwegen

Eenmaal gebouwd, moet u nagaan of uw nieuwe tuinkamer de kosten van uw jaarlijkse gemeentebelasting zal verhogen.

Dit is een uitbreiding van uw huis en als u het gebruikt als een plek om te slapen moet u dit aangeven.

U zult ook zorgvuldig willen nadenken over het toekomstige onderhoud van dit gebouw, dat uw buren er blij mee zijn en het gebruik ervan, dat u het niet gaat gebruiken als een regelmatige slaapplaats als u niet de juiste bouwvergunning heeft en als u dit wilt veranderen dat u het juiste advies inwint en de juiste juridische wegen bewandelt om dit te laten gebeuren.

Voor meer informatie over bouwvergunningen kunt u terecht op de website van de federale overheid of om uw ideeën voor uw nieuwe huis door te spreken kunt u ons bellen.

Met onze jarenlange expertise kunnen wij u adviseren welke weg voor u het beste is.

Wat is een tuinkantoor?

Onze tuinkantoren hebben verschillende doeleinden.

We krijgen vaak de vraag of ze geschikt zijn om in te wonen.

Onze tuinkantoren zijn gebouwen die aan uw tuin kunnen worden toegevoegd om extra ruimte te creëren voor hobby’s, een groeiend bedrijf, of alles waar u thuis meer ruimte voor nodig heeft.

Waarom kunnen tuinkantoren niet gebruikt worden om in te wonen?

Onze gebouwen zijn volledig geïsoleerd en uitgerust zoals een normale kamer in uw huis zou zijn, en vormen de perfecte ontspannende extra ruimte thuis.

De meeste mensen bouwen een tuingebouw onder de toegestane ontwikkelingsrechten met het oog op occasioneel nachtelijk gebruik.

Echter, uw tuinhuis moet voldoen aan de bouwvoorschriften als het gaat om te slapen op enig moment.

Onze gebouwen voldoen niet aan de bouwvoorschriften omdat ze worden geclassificeerd als bijgebouwen.

In sommige gevallen is een bouwvergunning vereist, bijvoorbeeld voor flats of beschermde gebouwen.

Dit komt omdat deze soorten eigendommen geen toegestane ontwikkeling rechten die nodig zijn voor onze gebouwen te bouwen zonder bouwvergunning hebben.


slapen in tuinkantoor
slapen in tuinkantoor

Wat zijn vergunde ontwikkelingsrechten?

Vergunde ontwikkelingsrechten zijn rechten die een huiseigenaar in staat stellen om bepaalde wijzigingen aan te brengen in een bestaand gebouw, of om bepaalde bouwwerkzaamheden door te laten gaan zonder de noodzaak van een bouwvergunning van uw lokale planningsautoriteiten.

Vergunde ontwikkelingsrechten komen voort uit algemene planningsvergunningen van het Parlement.

Wat is een bouwvergunning?

Bouwvergunningen zijn in het kort toestemmingen van uw lokale planningsautoriteiten die u toestaan bouwwerkzaamheden uit te voeren.

Uw bouwvergunning kan echter ook worden geweigerd, hoewel er mogelijkheden zijn om in beroep te gaan.

In het geval dat uw tuinkantoor een bouwvergunning nodig heeft, behandelt ons team het hele proces en houdt u op de hoogte van elke stap in het proces.

Leefruimte

U kunt onze tuinkantoren dus gebruiken als leefruimte en het comfortabel maken met sofa’s en inrichten zoals u dat wilt.

Hoewel ze niet kunnen worden gebruikt voor accommodatie en overnachtingen – zonder bouwvergunning.

Gelegen aan de rand van uw tuin, kunt u uw dierbaren zo dicht mogelijk bij u houden, terwijl u ze toch privacy geeft.

Dus hoewel onze tuinkantoren niet voor permanente bewoning kunnen worden gebruikt, leveren wij wel een product dat dat wel kan!


| info slapen in een tuinkantoor | bouwvergunning tuinkantoor | wat is een tuinkantoor | waarom kiezen voor een tuinkantoor | 10 tips voor efficiënt thuiswerken | 10 redenen om een tuinkantoor te kopen

Kan ik slapen in een tuinkantoor